Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice Društva, na osnovu preporuke dva člana Društva, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Društva i podnesu prijavu za učlanjenje – PRISTUPNICU ZA DRUŠTVO.

Pravno lice kao člana Društva predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

 

Informacije o računu možete pronaći OVDJE.

Za sve informacije obratite se na kontakt email: info@fmdsm.org

 

Društvo za razvoj porodične medicine Crne Gore vodi evidenciju svojih članova.

Evidencija obuhvata podatke o: danu učlanjenja, plaćanju članarine i načinima kontaktiranja.

Društvo vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i neće ustupati prikupljene podatke trećim licima.

 

Član Društva FMDSM ima pravo:

-da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;

-da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Društva;

-da bira i bude biran u organe Društva;

-da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva;


Član Društva
FMDSM je dužan:

-da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Društva;

-da učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Društva;

-da djelatnost koju prihvati da obavlja u Društvu, vrši savesno i u skladu sa najvišim stepenom profesionalne etike;

-da poštuje Statut i druge akte Društva;

-da redovno plaća članarinu;

-da obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Društva.