– je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja porodične medicine i primarne zdravstvene zaštite.

Osnovni cilj Društva je pružanje profesionalne podrške zainteresovanim pojedincima, privrednim društvima, državnim i društvenim organizacijama kao i akademskoj zajednici, a sve to u cilju profesionalnog afirmisanja, unapređenja i zaštite struke, pomoći društvenoj zajednici i državnim organima kao i pomoći u obrazovanju stručnih kadrova.

Društvo je član INTERNACIONALNE RESPIRATORNE GRUPE ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU – IPCRG.